چشم انداز و ماموریت

بیانیه چشم‌انداز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین در افق سال 1404
شرکتی پیشرو در ارائه راهکارهای فناوری‌ دیجیتال در حوزه بیمه‌های اجتماعی و صنعت سلامت.

بیانیه مأموریت شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین
این شركت با اتکا بر دانش و مهارت های تخصصی سرمایه های انسانی، استفاده از فناوری های نوین و تمرکز بر نیازهای سازمان تأمین اجتماعی، با ارائه راهکارها و خدمات دیجیتال امن و پایدار، خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان را تأمین می نماید.

تحلیل اجزای مأموریت شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین شامل: 

  • محصولات و خدمات 
  • مشتریان و ذینفعان اصلی
  • بازار‏ها و محدوده جغرافيایی 
  • فن‏آوري
  • توجه به بقاء رشد و سودآوري
  • فلسفه و ارزش‌ها 
  • ويژگي هاي ممتاز
  • توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و حاکمیتی (مردم، جامعه و دولت)
  • توجه به كاركنان