هیئت مدیره

علی معتمد رضایی

نام : علی معتمد رضایی

سمت : رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

شماره تماس: 09222504269

taminn.org.iran@gmail.com

bod@taminict.ir

 

مهدی کلانتری

نام : مهدی کلانتری

سمت : مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

مدرک تحصیلی :

.

حامد ابراهیمی

نام : حامد ابراهیمی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی :