هیئت مدیره

علی معتمد رضایی

نام : علی معتمد رضایی

سمت : رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

شماره تماس: 09222504269

taminn.org.iran@gmail.com

bod@taminict.ir

 

مهدی کلانتری دره

نام : مهدی کلانتری دره

سمت : مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

حامد ابراهیمی

نام : حامد ابراهیمی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی :