مدیران

نام : مهرداد هیرمند

سمت : مسئول سیستم گام

مدرک تحصیلی :

 مهرداد هیرمند

نام : یونس جعفرزاده

سمت : مسئول حوزه NOC مرکز داده

مدرک تحصیلی :

یونس جعفرزاده

سمیه خدایی

نام : سمیه خدایی

سمت : مسئول ارتباط با مشتری

مدرک تحصیلی :

سمیه خدایی

حسین امامی

نام : حسین امامی

سمت : امور راهبری سرویس های پایه

مدرک تحصیلی :

حسین امامی

 بکتاش میاندهی

نام : بکتاش میاندهی

سمت : مدیر پروژه بازسازی ساختمان

مدرک تحصیلی :

 بکتاش میاندهی

محمد حسین زاده فیروزی

نام : محمد حسین زاده فیروزی

سمت : مشاور در حوزه بیمه ای

مدرک تحصیلی :

محمد حسین زاده فیروزی

 سید محسن حسینی

نام : سید محسن حسینی

سمت : مشاورمدیرعامل درپایگاه وانبارهای داده

مدرک تحصیلی :

 سید محسن حسینی

 

مجید فرحمند

نام : مجید فرحمند

سمت : مشاور مدیر عامل در تحقیق و توسعه

مدرک تحصیلی :

مجید فرحمند

رضا یافتیان

نام : رضا یافتیان

سمت : مشاور در حوزه امور مالی

مدرک تحصیلی :

رضا یافتیان

تست

 عمار کاظمی

نام : عمار کاظمی

سمت : مشاور در حوزه شبکه های گسترده

مدرک تحصیلی :

 عمار کاظمی

علی کوباسی

نام : علی کوباسی

سمت : مشاور سیستم عامل و نرم افزار پایه

مدرک تحصیلی :

علی کوباسی

نیما میربابایی

نام : نیما میربابایی

سمت : مشاور در حوزه راهبری سرویسها

مدرک تحصیلی :

مشاور مدیرعامل در حوزه راهبری سرویسها

وحید زرگری

نام : وحید زرگری

سمت : معاون پشتیبانی

مدرک تحصیلی :

معاون پشتیبانی

اسماعیل قائدی

نام : اسماعیل قائدی

سمت : مشاور نظام مدیریتی و تعالی سازمانی

مدرک تحصیلی :

مشاورنظام مدیریتی و تعالی سازمانی

مجید عباس زاده

نام : مجید عباس زاده

سمت : مدیر پروژه پرونده الکترونیک

مدرک تحصیلی :

مدیر پروژه پرونده الکترونیک

میثم دریوش

نام : میثم دریوش

سمت : روابط عمومی

مدرک تحصیلی :

روابط عمومی 

پریسا روحانی

نام : پریسا روحانی

سمت : مدیر سرمایه های انسانی

مدرک تحصیلی :

پریسا روحانی

اسحاق اشکوریان

نام : اسحاق اشکوریان

سمت : مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی :

اسحاق اشکوریان

نام : علیرضا خزل

سمت : مدیر حراست

مدرک تحصیلی :

علیرضا خزل

رامین خواجه نصیر

نام : رامین خواجه نصیر

سمت : سرپرست بازرگانی

مدرک تحصیلی :

رامین خواجه نصیر

علی فخاری

نام : علی فخاری

سمت : مدیر امنیت اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی :

علی فخاری

کیا کاویانی

نام : کیا کاویانی

سمت : مدیر تحقیق و توسعه سکوهای نرم افزاری

مدرک تحصیلی :

کیا کاویانی

یدالله قاسم پور

نام : یدالله قاسم پور

سمت : سرپرست مدیریت خدمات نرم افزاربیمه ای

مدرک تحصیلی :

یدالله قاسم پور

اشکان جمشیدوند

نام : اشکان جمشیدوند

سمت : مدیر خدمات نرم افزاری درمانی

مدرک تحصیلی :

اشکان جمشیدوند

مهدی کلانتری

نام : مهدی کلانتری

سمت : مدیر خدمات نرم افزاری ستادی

مدرک تحصیلی :

مهدی کلانتری

امیر امیری کیا

نام : امیر امیری کیا

سمت : مدیر شبکه و سخت افزار

مدرک تحصیلی :

امیر امیری کیا

فریبرز سعدی نام

نام : فریبرز سعدی نام

سمت : مدیر راهبری زیرساخت

مدرک تحصیلی :

فریبرز سعدی نام

معصومه انصاری

نام : معصومه انصاری

سمت : مدیر پشتیبانی فنی

مدرک تحصیلی :

معصومه انصاری