سامانه نرم افزاری درمانی

سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای تکالیف قانونی ماده 74 برنامه توسعه ششم و بند ز تبصره 17 قانون بودجه سال 1399 و مصوبه شماره 2 جلسه 19 شورای اجرایی قناوری اطلاعات کشور، طرح نسخه الکترونیک را به عنوان مهمترین و اصلی ترین پروژه مبتنی بر فناوری اطلاعات حوزه درمان در راستای اهداف مهمی چون ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، ارتقاء کارایی، عدالت، کیفیت و صرفه جویی اقتصادی در ارائه خدمات به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و حذف دفترچه های درمانی در فرآیند ارائه خدمات درمانی اجرا و این شرکت به عنوان مجری طرح مذکور با استقرار ساز و کار مورد نیاز اعم از زیرساخت نرم­افزاری، سخت افزاری، فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی و ... در این مهم سازمان تامین اجتماعی را یاری کرده است. در این طرح بصورت کلان با استفاده از یک راهکار برخط خدمات ارائه شده توسط درمانگران شامل پزشکان، دندانپزشکان و ... و تجویز نسخ برای بیمه شدگان در قالب سرویس های الکترونیک انجام میشود و پس ازآن  نیز بیمار با مراجعه به داروخانه، آزمایشگاه یا سایر خدمات پاراکلینیکی بصورت برخط خدمات تجویزی را دریافت می نماید.

کارکردهای اصلی سرویس :

 • فرآیند ثبت نام پزشکان با استفاده از سرویس های استعلامی و صحت سنجی شاهکار و نظام پزشکی
 • استعلام و فراخوانی مشخصات بیمه شده از طریق سرویس استحقاق درمان
 • فراخوانی تصاویر بیماران از سرویس نام نویسی و فراخوانی از ثبت احوال
 • امکان نسخه ­نویسی دارویی و پاراکلینیک و خدمات پزشکی
 • بهره برداری از بانک اطلاعاتی پایه داروها، خدمات و ...
 • امکان ایجاد لیست اقلام دارویی و خدمات تشخیصی و درمانی  پرمصرف
 • امکان ایجاد نسخه پراستفاده و دلخواه
 • امکان رویت و درج اقلام تجویزی از سوابق درمانی قبلی بیمار
 • امکان ثبت تشخیص توسط درمانگران بر اساس کدینگ مرجع
 • امکان تعریف و واگذاری عملیات پذیرش توسط منشی
 • ارسال پیامک های اطلاعاتی رسانی به درمانگران و بیماران
 • امکان چاپ نسخه، رسید بیمه تکمیلی، گواهی استراحت و ...
 • مجهز به امضای دیجیتال سازمان نظام پزشکی
 • امکان مشاهده لیست نسخ با اعمال فیلترهای اطلاعاتی مختلف
 • امکان ثبت نسخ غیرالکترونیک پزشک در سامانه (خدمات / ویزیت )
 • امکان ثبت اشکال به صورت برخط در سامانه ارتباط با مشتری

سیستم جامع اسناد پزشکی

نرم افزار رسیدگی به اسناد پزشکی در راستای مکانیزاسیون فرآیند پذیرش، کارشناسی، پرداخت، مدیریت امور قرارداد ها و بازرسی مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی طراحی و تولید شده است. سازمان تامین اجتماعی علاوه بر ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش در مراکز درمانی ملکی خویش، در بخش های خدمات پزشکان، دندانپزشکان، درمانگاه­ها، بیمارستان­ها، داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک که تحت عنوان مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان شناخته میشوند ، خدمات درمانی به بیمه شدگان ارائه میشود. این مراکز بر اساس قرارداد منعقده با سازمان، خدمت درمانی را به بیمه شده سازمان بر اساس فرانشیز مصوب ارائه داده و در قالب سرویس های مرتبط با این سامانه صورتحساب های مربوط به بیمه شدگان را برای دریافت حق السهم سازمان را ارسال مین ماید. صورت حساب های ارسالی پس از طی مراحل کارششناسی، ممیزی و تایید به حساب مرکز طرف قرارداد واریز می گردد.

کارکردهای اصلی سامانه :

 • مدیریت امور قرارداد
  • ثبت مشخصات مراکز طرف قرارداد
  • ثبت مفاد قرارداد فی مابین
  • ثبت جزئیات خدمات قابل ارائه مرکز
 • پذیرش اسناد و صورتحسابهای مراکز
  • پذیرش داخل نرم افزار
  • پذیرش از طریق سایت معاونت درمان، سرویسها و API ها و انتقال آن به سامانه جامع
 • کارشناسی صورتحساب ها
 • اعمال کسورات به صورت مکانیزه و غیرمکانیزه بر اساس قوانین کسب و کاری سازمان
 • ممیزی و نهایی سازی صورتحساب
 • تهیه لیست پرداخت به مرکز طرف قرارداد
 • بازرسی و نظارت بر عملکرد طرف قرارداد
 • انواع گزارشات آماری و مدیریتی

پرتال معاونت درمان

در راستای ارائه خدمات تایید نسخ غیرحضوری و ایجاد تسهیلات در روند صحه گذاری فرآیند های تایید نسخ گران قیمت سازمان این سایت طراحی و تولید شده است. داروخانه­ها، پاراکلینیک­ها از بهر­ه برداران اصلی این سایت میباشند. از امکانات مهم این سامانه تشکیل پرونده برای بیماران پرونده ای و خاص میباشد و همچنین تایید نسخ دارویی و خدمات پاراکلینیکی از جمله آزمایشگاه، تصویربرداری، MRI,Ct-Scan ، فیزیزتراپی و ... از درگاه این سایت یا سرویس ها و API های مرتبط با آن انجام میگردد.

کارکردهای اصلی سامانه:

 • تشکیل پرونده بیماران منطبق با کسب و کار تعریف شده سازمان از جمله بیماران خاص
 • ابزارهای مدیریتی راهبر استان مثل تعریف کاربر، سطوح دسترسی و ...
 • مدیریت قوانین ، تعرفه ها و ارتباطات دارویی
 • کنترل قواعد کسب و کاری
 • تایید نسخ دارویی اعم از الکترونیک، کاغذی و سربرگ پزشکان
 • تایید نسخ دارویی بیمارستانی
 • تایید نسخ توسط مدیریت درمان استان
 • تایید نسخ انواع پاراکلینیک اعم از الکترونیک، کاغذی و سربرگ پزشکان
 • استعلام وضعیت بیمه ای و استحقاق درمان بیمه شده
 • سرویس پذیرش غیرحضوری
 • سرویسهای بیمارستانهای هیات مدیره ای
 • مشاهده کارکرد و صورتحساب های داروخانه و پاراکلینیک
 • گزارش مختلف آماری و مدیریتی

سامانه بازپرداخت هزینه­ های درمانی(خسارت متفرقه)

نرم افزار بازپرداخت هزینه های درمانی (خسارت متفرقه) سازمان تامین اجتماعی در راستای پذیرش، بررسی و پرداخت صورتحساب های بیمه­ شدگان تحت پوشش سازمان که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی غیرطرف قرارداد با سازمان مراجعه کرده اند، طراحی، پیاده سازی و عملیاتی شده است.

کارکردهای اصلی سامانه :

 • پذیرش پرونده بیمار
 • استعلام و فراخوانی مشخصات بیمه شده از طریق سرویس استحقاق درمان
 • فراخوانی تصاویر بیماران از سرویس ثبت احوال
 • کنترل ها و اعمال قوانین کسب و کاری سازمان در فرآیند رسیدگی پرونده ها
 • کارشناسی صورتحساب در سطوح مختلف پرونده بستری
 • ممیزی صورتحساب و تایید برای پرداخت
 • امکان استعلام شماره حساب بیمه شده اصلی از سامانه حساب مخاطبین
 • برقراری با سامانه پرداخت متمرکز سازمان تامین اجتماعی جهت واریز خسارت به حساب بیمه شده
 • امکان صدور گواهی بازپرداخت هزینه های درمانی جهت ارائه به بیمه های تکمیلی
 • انواع گزارشات آماری

 

سامانه کمیسیون و شوراهای پزشکی

سامانه جامع کمیسیون پزشکی جهت مکانیزاسیون کلیه عملکردهای مورد نیاز برای شرکت بیمه شدگان درجلسات  کمیسیونها، شوراها پزشکی و معاینات پزشکان معتمد از مرحله معرفی بیمه شده به شعب سازمان تامین اجتماعی ، بررسی احراز شرایط جهت شرکت در جلسات، تا مرحله تعیین رای و ابلاغ آن می باشد همچنین به کارشناسان مالی درمحاسبات حق الزحمه اعضای جلسات تعیین امتیازات کارشناسان یاری می رساند.

کارکردهای نرم افزار :

 • تشکیل پرونده
 • نوبت دهی جلسات
 • جلسه کمیسیون/شورا/پزشک معتمد
 • بارگذاری مدارک بیمه شده
 • دریافت تقاضا از سرویس غیر حضوری
 • کنترل شرایط احراز قانونی در شعب تامین اجتماعی شرکت در جلسات
 • امکان واکشی مدارک از پرونده الکترونیک
 • امکان واکشی سوابق تلفیقی بیمه شدگان
 • امکان واکشی اطلاعات از نامنویسی و ثبت احوال
 • ارسال رای به شعب و سیستم غیر حضوری
 • ابلاغ نوبت جلسات در سیستم غیر حضوری
 • ارتباط با سیستم تعهدات کوتاه مدت جهت تعیین رای پزشکان معتمد
 • ارتباط با سیستم معاینات پزشکی جهت تعیین رای پزشکان معتمد
 • انشای رای اتوماتیک
 • حق الزحمه اعضای جلسات
 • گزارشات آماری و ستادی و تخصصی
 • دبیرخانه اتوماتیک
 • ارسال پیامکهای اطلاع رسانی به بیمه شدگان
 • مکاتبات تکمیلی جهت ارتباط با شعب تامین اجتماعی برای تکمیل مدارک
 • صدور احکام
 • امتیازدهی کارشناسان کمیسیون شورا و پزشک معتمد

سامانه آزمایشگاه رفرانس

در این سیستم کلیه عملکردهای کنترل کیفی مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش آزمایشگاه رفرانس در تمامی دپارتمانهای بیوشیمی هماتولوژی انگل شناسی میکرب شناسی ایمونولوژی سرولوژی و بانک خون و تجزیه ادرار و پی سی آرانجام خواهد شد و نتایج بر اساس فرمولهای محاسباتی دقیق تحلیل شده بصورت آنلاین در اختیار آزمایشگاه ها قرار می گیرند همچنین ارزیابی و امتیازبندی آزمایشگاه ها بر اساس کیفیت عملکرد تعیین شده و ابلاغ می شود.

کارکردهای اصلی نرم افزار :

 • تعریف شناسنامه کاری برای هر ران کنترل کیفی
 • تعیین برنامه آزمون آزمایشگاهها بر اساس نوع برنامه و دپارتمان ها
 • ارسال برنامه همراه با نمونه ها به آزمایشگاه ها بصورت آنلاین
 • امکان پاسخ دهی آزمایشگاهها بر اساس گروه بندی های تعیین شده جهت کنترل کیفی
 • تحلیل و وآنالیز آماری داده ها
 • ارسال پاسخ و عملکرد آنلاین به آزمایشگاه ها
 • امتیازبندی آزمایشگاه ها
 • گزارشات آماری و محاسباتی دقیق