پروژه پرونده الکترونیک

پروژه پرونده الکترونیک در شعب سازمان تامین اجتماعی، پس از پایلوت از سال 95 توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین با هدف حذف اوراق پرونده های فنی، مستمری و درآمد آغاز شد.
فاز اول این پروژه جمع آوری اسناد کاغذی پرونده های فنی، مستمری و اسکن و بارگذاری و شناسه گذاری تهران بزرگ ( غر- شرق) و البرز و شهرستانهای تهران با موفقیت اجرا شده است.
فاز دوم این پروژه جمع آوری اسناد پرونده های فنی و مستمری کشوری جهت بارگذاری و شناسه گذاری کلیه استانهای فاز اول 
فاز سوم جهت اصلاح و بهبود و تهیه گزارشات متنوع طبق درخواستهای معاونت بیمه ای درسال 1401، فرم ورک جدید (token) جایگزین فرم ورک قدیمی (Saml) گردید.
فاز چهارم، ایجاد برنامه های جدید جهت پرونده های درآمدی ( مطالباتی- اجرائیات پیمان)
فاز پنجم بارگذاری و شناسه گذاری اسناد کاغذی پرونده های مطالباتی و پیمان شعب تیپ درجه 2و3و4و5  کشور
فاز ششم عملیات اسکن و بارگذاری و شناسه گذاری اسناد درآمد ( مطالباتی- اجرائیات) شعب غرب تهران طبق برنامه اعلام شده از طرف اداره کل غرب تهران – شعب غرب 11 و 15 درحال اسکن و بارگذاری می باشد.
فاز هفتم جمع آوری و اسکن اسناد دفتر بازرسی مدیرعامل