پروژه ملی 1420

پروژه پیاده سازی نظام ارتباط با مخاطبین در سازمان تامین اجتماعی در تیرماه سال 1395 با همت و محوریت شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به بهره برداری رسید که مرکز تماس آن با سرشماره 1420، پاسخگوی جامعه مخاطبین سازمان است. این مرکز به صورت روازنه  24*7 پاسخگوی مخاطبین سازمان تامین اجتماعی است و میانگین تماس های روزانه بین 11 هزار یا 13 هزار می باشد.

شرکای اجتماعی تامین اجتماعی (بیش از نیمی از مردم به عنوان سرویس گیرنده و آحاد ملت به عنوان مخاطب)از آن زمان جهت دریافت مشاوره یا ثبت درخواست خدمات مورد انتظار خود، با این مرکز تماس گرفته یا از طریق مبادی ارتباطی دیگری همچون پرتال، پیامک، USSD و امثالهم، اقدام به دریافت خدمت می نمایند. 

در ادامه نیز توسعه این مرکز از منظرهای فرایندی، ابزاری و ساختاری در دستور کار قرار گرفت که طی آن سازمان و شرکت، با تحلیل نتایج خدمات و بازخوردهای مخاطبین، نسبت به بهبود خدمت رسانی و فراهم سازی امکانات و شرایط سهل ترارائه خدمات، مبادرت نموده اند.