پروژه ملی 1420

پروژه پیاده سازی نظام ارتباط با مخاطبین در سازمان تامین اجتماعی در تیرماه سال 1395 با همت و محوریت شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به بهره برداری رسید که مرکز تماس آن با سرشماره 1420، پاسخگوی جامعه مخاطبین سازمان است. 
شرکای اجتماعی تامین اجتماعی (بیش از نیمی از مردم به عنوان سرویسگیرنده و آحاد ملت به عنوان مخاطب)از آن زمان جهت دریافت مشاوره یا ثبت درخواست خدمات مورد انتظار خودو یا ثبت شکایت و همچنین ارتباط با سامانه های بیمه ای و درمانی جهت پاسخگویی به مخاطبین و ذینعان با این مرکز تماس گرفته یا از طریق مبادی ارتباطی دیگری همچون مراجعه حضوری ، پرتال، پیامک، USSD ،پست الکترونیکی امثالهم، به صورت 7*24  اقدام به دریافت خدمت می نمایند. 
در ادامه نیز توسعه این مرکز از منظرهای فرایندی، ابزاری و ساختاری در دستور کار قرار گرفت که طی آن سازمان و شرکت، با تحلیل نتایج خدمات و بازخوردهای مخاطبین، نسبت به بهبود خدمت رسانی و فراهم سازی امکانات و شرایط سهل ترارائه خدمات، مبادرت نموده اند.