سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی

سیستم HIS باهدف ایجاد بستر پرونده الکترونیک سلامت بیماران، استانداردسازی و تسهیل ارتباطات بین بخشهای داخلی یک مرکز درمانی، تجمیع و یکپارچه سازی پرونده های بیماران، کنترل و اعتبار سنجی و یکسان سازی خدمات ارائه شده به بیماران، افزایش کیفیت خدمت رسانی به بیمه شدگان در تمام مراکز درمانی سازمان، همسو شدن با برنامه ها و سیاستهای دولت در راستای تامین سلامت همگانی برای تمامی اقشار جامعه، رعایت استانداردهای کشوری سلامت ودرمان در رابطه تعرفه های پزشکی و خدمات مرتبط با بیمار پیاده سازی شده است
از جمله قابلیتهای این سیستم فراهم ساختن امکان یکسان سازی کدینگ در بیمارستانها و مراکز درمانی تامین اجتماعی در سطح کشور، تجمیع اطلاعات، یکسان سازی فرایندهای درمانی در بیمارستانها و مراکز درمانی تامین اجتماعی در سراسر کشور، ایجاد هماهنگی و انسجام درکل بخشها و نظام بیمارستان، ارتقاء سطح مدیریت و تصمیم گیری و... می باشد.