پروژه های ملی

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین با استفاده از پیشرفتهای فنی و تکنولوژی شامل زیرساختها و تجهیزات شبکه ­سخت ­افزار، سامانه ها و سیستم های نرم افزاری و همچنین بکارگیری اصول و روشهای نوین چابک کم هزینه موفق به اجرای پروژه های ملی سازمان تامین اجتماعی شده است.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ( مشاور، طراح و مجری پروژه های ملی سازمان تامین اجتماعی ) با هدف اصلاح مدل ارائه خدمت، کاهش قیمت تمام شده خدمات ، افزایش بهره وری نیروی انسانی و افزایش رضایتمندی ذینفعان سازمان تامین اجتماعی با افتخار اعلام می نماید، پروژه های 3070 ، نسخه الکترونیک و سامانه 1420 را در سطح ملی با موفقیت عملیاتی و به ثمر رسانده است.