سامانه نرم افزاری ستادی

از ابتدای تاسیس شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، طراحی و تولید کلیه سیستمهای مالی و اداری مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی و بیش از هزار واحد تابعه، توسط کارشناسان مجرب واحد خدمات نرم افزاری ستادی انجام شده است. سامانه هایی که در مدیریت نرم افزاری ستادی شرکت تامین در حال تولید و توسعه می باشند از جمله پیچیده­ ترین و بزرگترین سیستم­های مورد استفاده در سازمان تامین اجتماعی بوده که در کلیه مراکز درمانی و بیمه ای کشور نصب و در حال بهره برداری می باشد.

این سامانه ها شامل سیستم­های پرسنلی، دبیرخانه، حسابداری و کارگشایی، حقوق دستمزد، انبار، اموال و بودجه و تشکیلات هستند. در طول بیش از 25 سال گذشته تمامی سامانه­ های فوق مرتبا در حال توسعه و بروزرسانی بوده اند. توسعه خدمات یکپارچه متمرکز و سرویس‌های غیر حضوری یکی از اهداف مهم شرکت  مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشد. در این راستا دپارتمان خدمات نرم افزار ستادی سامانه بودجه و تشکیلات، سرویس متمرکز تهاتر، سامانه مازادیاب دارو و تجهیزات پزشکی، سامانه پرداخت الکترونیک، سامانه بازرسی دفاتر قانونی و پورتال کارفرمایان و سامانه ­ی پرداخت تسهیلات مستمری بگیران به صورت متمرکز و تحت وب راه اندازی و متناسب با ذی نفعان در اختیار ایشان قرار داده است.