سامانه نرم افزاری بیمه ای

سازمان تامين اجتماعي مسئوليت گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و تعميم آن به كليه اقشار جامعه را عهده دار مي باشد و در حال حاضر يك سوم جمعيت كشور را تحت پوشش خود دارد. تنوع فعاليتها و طيف وسيع مشمولين قانون تامين اجتماعي ، همراه با پيچيدگي و تغيير مستمر قوانين ، مقررات و ضوابط مربوطه و همچنين لزوم جمع آوري ، ثبت و نگهداري و پردازش هزاران ميليون اقلام اطلاعاتي فردي ،‌كاري و مالي بيمه شدگان، اين سازمان را ملزم به استفاده از جديدترين تكنولوژيهاي اطلاعاتي و اطلاع رساني نموده است و هم اكنون با داشتن پايگاههاي وسيع اطلاعاتي پس ازهمگاني شدن كد ملي آمادگي اتصال و تبادل اطلاعات با ساير سيستم هاي دولت الكترونيكي دارد.
اهم فعالیتهای مدیریت نرم افزار بیمه ای شامل سرویسهای غیرحضوری طرح 3070 و سیستم های متمرکز و غیر متمرکز سبای شعب بشرح زیر می باشد:

اداره کل وصول حق بیمه
•    تولید نرم افزار ابلاغ الکترونیکی فرم 1  و 2 تبصره الحاقی
•    تولید نرم افزار ابلاغ الکترونیکی فرم مبانی محاسباتی
•    تغیرات ساختار ثبت مفاصاحساب غیرحضوری(مبانی محاسباتی) در دریافت نا محدود تصویر و اضافه شدن فرمت pdf به سیستم
•    بهینه سازی فرایند ابلاغ غیرحضوری مفاصاحساب
•    رفع اشکالات و انجام درخواست های توسعه ای در خصوص لیست هوشمند
•    تجهیز ابلاغ های مفاصاحساب ماده 38 به بارکد (QRcode) جهت استعلام آنلاین
•    ارتقا و بهبود مستمر سرویس های غیرحضوری در قالب طرح 3070
•    تولید نرم افزار  بخشنامه کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور و تلگراف وصولی مرتبط با آن
•    تولید نرم افزار  امهال پرداخت حق بیمه کارگاههای صنفی  و ورزشی و  امهال استان خوزستان
•    تولید نرم افزار  بخشنامه بخشودگی جرایم 1400
•    تولید نرم افزار  بخشنامه تایید  آرای هیئت به صورت هوشمند
•    تولید نرم افزار  بخشنامه عدم صدور بازداشت نامه های زیر یک میلیون ریال و تبدیل به حال اتوماتیک
•    تولید نرم افزار ابلاغ الکترونیکی آرای هیئت بدوی
•    صدور سند پورسانتاژ 2.5 % و 3.1%  و اعمال آن در تلگراف وصولی
•    اعمال بخشنامه ایرانگردان و جهانگردان
•    تولید نرم افزار بیلان 1400
•    تولید نرم افزار بخشنامه  معسرین تحت پوشش موسسه انصار الرسول
•    ارتقا مکانیزم سرویس پرونده های ساختمانی ( استعلام بدهی پرونده های ساختمانی)
•    تولید داشبوردهای آماری مربوط به سرویسهای 3070
•    تولید نرم افزار اعمال سطوح دستمزدی سال 1399
•    اعمال رانندگان حذفی و ایجادی در فایل تجمیعی و  اعمال ان در سیستم سبای شعب
•    تولید سرویسهای غیرحضوری جهت بهره برداری توسط کارگزاریها
•    تهیه آمارهای اطلاعاتی درخواستی از  سازمانهای بیرون سازمان  و اداره کل درامد
 

اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی
•    اعمال تغییرات در سرویس استحقاق درمان به منظور بالا بردن سرعت ، دقت ، پایداری و حذف خطاهای سرویس
•    ایجاد کارتابل درخواست های نام نویسی وارد شده از سیستم کفالت
•    نام نویسی غیرحضوری بیمه شده ی اصلی(ارتباط های اختیاری- مشاغل آزاد - بیمه زنان خانه دار، بیمه دانشجویان دانشگاهها)
•    تغییر پلتفرم سامانه رانندگان
•    غیرکارا کردن سوابق مستمری بگیران کل کشور
•    سامانه متمرکز تغییر وضعیت سوابق
•    خاتمه ی سیستمی ارتباط تبعی فعال بیمه شده جهت رفع همپوشانی درخواستهای غیرحضوری اختیاری و مشاغل ازاد  توسط بیمه شده اصلی
•    امکان ثبت درخواست تبعی برای بیمه شدگان اختیاری و حرف مشاغل ازاد قبل از عقد قرارداد(فعال نبودن شماره بیمه)
•    اختصاص سیستمی شماره بیمه های با امتیاز بالای 80 در گام 5 نام نویسی غیرحضوری مشاغل آزاد و اختیاری
•    فرم جدید تمدید گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان پسر تبعی توسط خود بیمه شده و یا بیمه شده اصلی
•    فرم نمایش افراد تبعی و ثبت درخواست نام نویسی غیرحضوری افراد تبعی برای کارگزاری
•    اضافه شدن امکان استعلام گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور بالای 19 سال در فرم نام نویسی غیر حضوری افراد تبعی
•    اختصاص سیستمی شماره بیمه های با امتیاز بالای 80 در گام 5 انتقال غیرحضوری تبعی
•    اضافه شدن گرایش های گردشگری و آشپزان
•    سرویس خاتمه گروهی بر اساس اطلاعات ثبت احوال
•    ارتقا و بهبود مستمر سرویس های غیرحضوری در قالب طرح 3070
•    گزارشات آماری کارگزاری ها
•    پالایش اطلاعات هویتی بیمه شدگان
•    انجام طرح ساماندهی اطلاعات اتباع خارجی
•    ارتقاء سامانه متمرکز سوابق
•    تولید سامانه تغییر شماره بیمه متمرکز
•    تولید سامانه متمرکز اصلاح سابقه (سند اصلاح سوابق)
•    تولید سامانه متمرکز کاربرگ سوابق
•    ایجاد سوابق کارکنان صدا سیما به میزان بیش از 8 میلیون روز سابقه براساس توافق سازمان با صداوسیما
•    طراحی سامانه متمرکز کارگران ساختمانی و آغاز پیاده سازی آن
•    فراخوانی سرویس جدید پژواک و استفاده از کد فیدا و پالایش اطلاعات اتباع  و آماده سازی نگارش مربوط به تغییرات اتباع
 
اداره کل امور بیمه شدگان
•    تولید نرم افزار کمیسیون پزشکی غیرحضوری با ارتباط با کمیسیون متمرکز
•    راه اندازی ارتباط بین سیستم نامنویسی متمرکز و سیستم کفالت متمرکز و نامنویسی افراد مورد تکفل
•    راه اندازی استعلام از سرویس باران در سیستم کفالت متمرکز
•    راه اندازی امکان ثبت درخواست ابطال کفالت غیرحضوری
•    راه اندازی کارتابل استان در سیستم کفالت متمرکز
•    راه اندازی سیستم متمرکز استرداد 
•    انجام تغییرات محاسبات دستمزدی سیستم گروههای خاص بیمه ایی
•    انجام موارد توسعه ای در سیستم انتقال به سایر صندوقها (حذف مکاتبات برخی صندوقها)
•    تولید نرم افزار بیمه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی – انعقاد قرارداد و پرداخت گروهی - غیرحضوری
•    معرفی جهت انجام معاینات بیمه شدگان مشاغل آزاد و اختیاری بصورت غیرحضوری (پایلوت استان زنجان) - نوبت دهی غیرحضوری مراکز آزمایشگاهی و پاراکلینیکی - غیرحضوری
•    تغییر درگاه پرداخت الکترونیکی حق بیمه بیمه شدگان اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد برخط
•    ایجاد کنترل حیات و ممات  متقاضیان انعقاد قرارداد اختیاری ، مشاغل آزاد و حق بیمه کسری از ماه – غیرحضوری
•    تولید نرم افزار انعقاد قرارداد بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد توسط کارگزاری ها
•    کانورت موارد جامانده قراردادهای کسری از ماه  از شعبه به غیرحضوری
•    راه اندازی آزمایشی (پایلوت) سیستم متمرکز بازرسی فنی – حادثه و سامانه غیر حضوری مرتبط
•    راه اندازی سامانه محاسبه حق الزحمه کارگزاریها در خصوص قرارداد حرف و مشاغل آزاد
•    اعمال سرانه درمان  1400 بیمه شدگان مشاغل آزاد و زیرشاخه های آنها
•    افزایش دستمزد مبنای  پرداخت حق بیمه 1400 برای دستمزدهای بالای حداقل  (بیمه شدگان اختیاری ، مشاغل آزاد) – غیرحضوری
•    تعیین دستمزد 1400 با توجه به جنسیت ، سن  و میزان سابقه متقاضی مشاغل آزاد در هنگام انعقاد قرارداد – غیرحضوری
•    اصلاح ضریب دستمزدهای کد شغل مشاغل آزاد برای برقراری های قبل از 01/01/1400 – غیرحضوری
•    تولید نرم افزار بیمه های توافقی اعضاي کانون انجمن هاي صنفي کارگري راهنمايان گردشگري سراسر کشور
•    هوشمندسازی نتیجه معاینات پزشکی و وضعیت فیزیکی با توجه به شرایط معرفی به معاینات
•    تغییر نرخ پرداخت از 27 به 7 درصد بیمه توافقی اعضاي کانون انجمن هاي صنفي کارگري راهنمايان گردشگري سراسر کشور
•    اعمال کمک دولت جهت قالیبافان شناسه دار جدید
•    تولید نرم افزار بیمه های توافقی اعضای صنفی کارگری آشپزان و سرآشپزان
•    تولید نرم افزار امهال بیمه شدگان خاص به دلیل تعطیلات ناشی از کرونا
•    تولید سرویسهای غیرحضوری جهت بهره برداری توسط کارگزاریها
 

اداره کل امور مستمریها
•    متناسب سازی مرحله دوم و افزایش ماده 96 مستمری بگیران غیر همکار
•    متناسب سازی مرحله دوم و افزایش ماده 96 (افزایش سالانه) و افزایش ماده 69 مستمری بگیران همکار سازمان
•    پیاده سازی تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با ارگانهای دولتی جهت ثبت کسورات مستمری بگیران نهادهای ذیربط به شکل الکترونیکی و غیرحضوری
•    ارائه وب سرویسهای لازم در خصوص هویت سنجی ، استحقاق سنجی و صدور گواهی کسر اقساط به سامانه صدور تسهیلات وام مستمری بگیران
•    ایجاد بستر نرم افزاری لازم جهت ارائه وب سرویس صدور گواهی کسر اقساط به بانک رفاه جهت استفاده در سامانه کارت اعتباری مستمری بگیران
•    مهیا ساختن ساز و کار لازم جهت ارائه خدمات مستمری به  افراد مشمول بخشنامه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
•    پیاده سازی نرم افزار بخشنامه 77 بخش خصوصی با موضوع بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا شاغل در بخش خصوصی
•    پیاده سازی نرم افزار صدور حکم پیش نویس (علی الحساب) از کارافتادگی
•    ارتقا و بهبود مستمر سرویس های غیرحضوری حوزه مستمری در قالب طرح 3070
•    تحلیل ،طراحی و آغاز پیاده سازی سرویس غیرحضوری درخواست ازکارافتادگی
•    تحلیل ،طراحی و آغاز پیاده سازی ارتباط سامانه متمرکز مستمری با سرویس غیرحضوری کفالت
•    راه اندازی آزمایشی ( پایلوت) سامانه بیمه تکمیلی مستمری بگیران همکار
•    انجام فاز امضاء الکترونیک در پروژه حذف کاغذ از فرایندهای مستمری