تحقیق و توسعه سکوهای نرم افزاری

بدلیل نیاز مبرم به استفاده از دانش بومی و کاهش ریسک ناشی از اتکا به تکنولوژی های ارائه شده توسط شرکت های خارج از مجموعه سازمان تامین اجتماعی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در ابتدای سال 94 با تکیه بر توان بدنه فنی متخصص خود اقدام به تدوین و استانداردسازی فریم ورک نرم افزاری بر مبنای آخرین متد فنی روز نمود. دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، نسل جدید سامانه های متمرکز سازمان تامین اجتماعی را تماما بر مبنای این بستر بومی پایه گذاری کرده است.

هم اکنون بالغ بر 11 سامانه در حوزه بیمه ای، پنج سامانه در حوزه درمان و مالی اداری و همچنین سرویس­های غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی بر بستر وب و موبایل، تکیه بر این سکوی بومی دارند. ابزارها، تکنولوژی ها و کدهای پایه گردآوری شده در مقاطع زمانی آتی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، توسعه و بروز رسانی شده  است.

با توجه به اینکه توسعه نرم افزار همواره نیازمند ارتباط مداوم تیم­های مختلف در حوزه­های تست و تولید و عملیات می­باشد، از این­رو استانداردسازی این فرآیندها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دپارتمان تحقیق و توسعه سکوهای نرم افزاری در راستای بهبود هرچه بیشتر فرآیندها، اقدام به استفاده از ابزارهای مختلفی در مکانیزاسیون خط تولید نرم افزارها نموده و استانداردهایی را جهت ارتباط هر چه بهتر تیم­ های مختلف در طول این خط تولید تدوین نموده است.