امنیت اطلاعات و ارتباطات

مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین از دی ماه 1398 به عنوان مدیریتی مستقل با هدف پیاده­ سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات، کاهش مخاطرات امنیتی، ارتقاء فرهنگ امنیت، اصلاح فرآیندهای مرتبط با حوزه امنیت فاوا، تست و ارزیابی امنیتی سامانه ­ها و سرویس­ ها، پیاده ­سازی مکانیزم های امنیتی و دفاعی،  جلوگیری از حملات سایبری و بدنبال آن تشخیص به موقع و اتخاذ واکنش مناسب و ... آغاز به کار نمود.

برخی از مهم­ترین اقدامات انجام­ شده مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات  عبارتند از:

  • طراحی و پیاده ­سازی سامانه جامع لاگ شرکت تامین (TCLS)
  • طراحی و پیاده ­سازی سامانه بومی تشخیص حملات با بکارگیری قوانین تشخیص مبتنی بر چارچوب­ها و استانداردهای امنیتی
  • طراحی و پیاده ­سازی سامانه هوش تهدید شرکت تامین
  • طراحی و پیاده­ سازی سامانه تحلیلگر ترافیک شبکه (TNTA)
  • ترکیب و یکپارچه­ سازی کلیه سامانه­ های دفاعی و پیاده­ سازی سامانه ثبت، تریاژ و رسیدگی به رخدادهای امنیتی
  • تدوین متدلوژی تست نفوذ شرکت تامین در کلیه لایه­ ها مبتنی بر استانداردها و چارچوب­ های امنیتی
  • ارزیابی مستمر آسیب­ پذیری زیرساخت­های حوزه سرویس شرکت تامین
  • تهیه و تدوین سیاست­های امنیتی حسب اعلام نیاز سایر واحدهای فنی
  • توسعه سرمایه­ های انسانی واحد با جذب یا نگهداشت افراد خبره