اخبار

نخستین نسخه ی برند بوک شرکت طراحی و منتشر شد

نخستین نسخه ی برند بوک شرکت طراحی و منتشر شد

نخستین نسخه ی برند بوک شرکت (کتابچه برند) به عنوان یک سند شرکتی رسمی که هویت برند و استانداردهای آن را مشخص می‌کند، منتشر شد.

توضیحات

 به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، نخستین نسخه ی برند بوک شرکت (کتابچه برند) با هدف ایجاد مرجعی استاندارد برای پیروی از قوانین و جنبه‌های مختلف برند (بصری، نوشتاری، ارتباطی و…). طراحی و تولید شده است. این نسخه به عنوان سندی که ترکیب، طراحی و نگاه کلی یک برند را مشخص کرده است توسط روابط عمومی شرکت تهیه و منتشر گردید.

در این نسخه تلاش شده که کلیه استانداردها و جزییات مربوط به برند پوشش داده شود. در واقع برند بوک یا کتابچه برند، چکیده‌ای از استراتژی برند شرکت است که تمام عناصر آن را از اصول پایه‌ای شامل (ماموریت، چشم‌انداز، صدای برند، ارزش‌ها و…) تا هویت بصری برند (لوگو، رنگ‌ها، آیکون‌ها، اشکال و…)، در بر می گیرد.