اخبار

مهمترین نیازهای ادارات کل بیمه ای در سیستم های نرم افزاری مرتفع شد

به همت کارشناسان مدیریت نرم فزارهای بیمه ای

مهمترین نیازهای ادارات کل بیمه ای در سیستم های نرم افزاری مرتفع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مهندس یدالله قاسم پور مدیر خدمات نرم افزاری بیمه ای این شرکت اظهار کرد: طی جلساتی که به میزبانی ریاست مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با حضور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین برگزار گردید، الویت بندی نیازمندیهای ادارات کل بیمه ای در سیستم های نرم افزاری بیمه ای مطرح شد. شرکت براساس الویت بندی انجام شده، برنامه ریزی برای ساخت، توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای بیمه ای را در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد تا پایان سال جاری تمام موارد مطرح شده مرتفع گردد.

توضیحات

وی اعلام کرد: خوشبختانه تاکنون قریب به 35 درصد از تعداد کل نیازهای مطرح شده، توسط شرکت بررسی و انجام شده است که این دستاورد رضایتمندی حوزه های بهره بردار را به همراه داشته است.

قاسم پور مدیر خدمات نرم افزاری بیمه ای شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در پایان افزود: از جمله مهمترین نیازهای مطرح شده می توان به ساخت نرم افزار برای داوطلبان جمعیت هلال احمر، پیاده سازی سیستم نرم افزاری جهت اعمال نرخ های ناشی از بند ( ز) تبصره 17( دهک بندی) و ساخت نرم افزار امضاء الکتروینک اشاره کرد.