اخبار

مراسم قرعه کشی جوایز مسابقه ی کتابخوانی

مراسم قرعه کشی جوایز مسابقه ی کتابخوانی

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مسابقه ی کتابخوانی با هدف آشنایی هر چه بیشتر همکاران با اصول و فنون مذاکره برگزار گردید. در این مسابقه شش نفر موفق به پاسخگویی به سوالات شدند، مراسم قرعه کشی جوایز مسابقه کتابخوانی با حضور برندگان مسابقه و مدیران منابع انسانی، حراست و روابط عمومی شرکت برگزار شد.

توضیحات

در این مراسم آقای صادق بشیری نفر اول، آقای حسن شکوهی متین نفر دوم و آقایان حسین جعفری و اصغر سوری نفرات سوم و چهارم شدند.