اخبار

مراسم تقدیر از کارشناسان پشتیبانی حوزه ی درآمد

مراسم تقدیر از کارشناسان پشتیبانی حوزه ی درآمد

بدنبال کسب رضایتمندی ادارات کل و شعب سازمان تامین اجتماعی از اجرای پروژه ی مهاجرت سرویس سمت به eservices در روزهای پایانی اردیبشهت ماه مراسم تقدیری توسط واحد ارتباط بامشتری از کارشناسان واحد پشتیبانی در حوزه درآمد با حضور مدیرعامل و معاون پشتیبانی شرکت برگزار شد.

توضیحات

در این مراسم ضمن تشکر از تلاش همکاران در اجرای موفقیت آمیز این پروژه ی مهم، با اهدای لوح تقدیر و هدیه نفسی از ایشان تقدیرو تشکر به عمل آمد.

گزارش تصویری