اخبار

قرارداد بارگزاری و شناسه گذاری 35 میلیون تصویرمنقعد شد

بدنبال اجرای طرح پرونده الکترونیک در شعب سازمان تامین اجتماعی

قرارداد بارگزاری و شناسه گذاری 35 میلیون تصویرمنقعد شد

قرارداد بارگزاری و شناسه گذاری آرشیو پرونده های وصول حق بیمه شعب تیپ درجه دو، سه ، چهار و پنج کل کشور منعقد گردید.

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، این قرارداد برای پرونده های حوزه وصول حق بیمه منعقد شده است که بر اساس آن مقرر شده 35 میلیون تصویر بارگزاری و شناسه گذاری گردد.

لازم به ذکر است، قرارداد اسکن، بارگزاری و شناسه گذاری پرونده های شعب اداره کل غرب تهران نیز در دست اقدام می باشد.