اخبار

جلوگیری از ورود اقلام قاچاق در واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی

جلوگیری از ورود اقلام قاچاق در واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی

به منظور جلوگیری از ورود اقلام قاچاق (شامل دارو و لوازم مصرفی) در واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم های مالی سازمان تامین اجتماعی به قابلیت استعلام کالا از سازمان غذا و دارو مجهز شدند.

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، با ثبت کدها UID و IRC در سیستم مالی سازمان تامین اجتماعی، اصالت کالا از طریق وب سرویس کاتالوگ بررسی و از ورود اقلام قاچاق در واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی جلوگیری می شود.