اخبار

بیست و ششمین شماره فصلنامه ی الکترونیکی شرکت منتشر شد

بیست و ششمین شماره فصلنامه ی الکترونیکی شرکت منتشر شد

بیست و ششمین شماره فصلنامه ی الکترونیکی شرکت منتشر شد

توضیحات

ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی، بیست و ششمین شماره فصلنامه ی الکترونیکی شرکت با عناوین ذیل منتشر شد .

در شماره ۲۶ می خوانیم :

  • گفتگو با مسوول خدمات عمومی و فنی
  • گفتگو با مدیریت خدمات نرم افزاری درمانی
  • یادداشتی از مدیرعامل شرکت سلامت الکترونیک تامین ( ساتا )
  • خاطراتی از تازه بازنشستگان شرکت
  • گزارش مصور مسابقات ورزشی
  • یادی از همکاران درگذشته شرکت
  • و ...
  • لینک دریافت فصلنامه