اخبار

بخشنامه ی ساعت کاری همکاران شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

ویژه ی فصل گرما ی 1403

بخشنامه ی ساعت کاری همکاران شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

بخشنامه ی ساعت کاری همکاران شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ویژه ی فصل گرمای سال 1403 را از لینک ذیل دریافت کنید.

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، در راستای مصوبه اخیر هیات وزیران  و موافقت مدیرعامل شرکت به منظور مدیریت بهینه ی مصرف انرژی ویژه ی دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکتهای تابعه در مصرف برق، بخشنامه ی موضوعی ساعت کاری شرکت توسط مدیریت منابع انسانی شرکت تهیه و تنظیم گردید که می توانید از لیک ذیل دریافت و مطالعه نمایید.

لازم به ذکر است، رعایت مفاد این بخشنامه از 19 خرداد لغایت 15 شهریور ماه لازم الاجرا خواهد بود.

بخشنامه ی ساعت کاری 1403