اخبار

بازدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

بازدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز پنج شنبه با همراهی مهندس دامون خدابنده از بخشهای مختلف شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین بازدید کرد.

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این بازدید ضمن گفت و گو با مدیران و کارشناسان شرکت از مرکز ارتباطات مردمی بازدید و از نزدیک در جریان روند کار ایشان قرار گرفت.

گزارش تصویری