اخبار

الکامپ 27/ برنامه برگزاری پانلهای تخصصی نمایشگاه الکامپ

الکامپ 27/ برنامه برگزاری پانلهای تخصصی نمایشگاه الکامپ

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، به اطلاع مخاطبین به ویژه کارشناسان و علاقه مندان مباحث تامین اجتماعی می رساند، پانلهای تخصصی از مورخ نهم تا دوازدهم تیرماه در ساعات مقرر در محل سالن تامین اجتماعی دیجیتال واقع در میدان تهران نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.مدیران و متخصصان شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در این پانلها حضور داشته و به سوالات تخصصی پاسخ خواهند داد

توضیحات